Stichting Buren

Verminderen armoede met Voedselbank Stichting Buren

= PERSBERICHT =  31oktober, 2018

Grondlegger Voedselbank geeft stokje door

Voorburg – Na zich bijna 20 jaar met hart en ziel te hebben ingezet, draagt Henk Willemse (69) de dagelijkse leiding van de Voedselbank over aan Jim Sabiran, die net als Willemse ook al jaren als vrijwilliger voor de Voedselbank actief is. 

Het valt Willemse niet makkelijk om de Voedselbank achter zich te laten, want hij is nog net zo gemotiveerd om de armsten in onze samenleving te helpen als in 1999, toen hij de Voedselbank voor Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout begon.

Willemse’s lichaam dwingt hem echter om het rustiger aan te gaan doen. Zijn gezondheid is de afgelopen maanden zelfs zo hard achteruit gegaan, dat hij de logistieke planning en de leiding over de vele andere vrijwilligers die de voedselbank helpen al heeft moeten overdragen.

In het begin pakte Willemse de voedselpakketten in zijn eigen woonhuis in Mariahoeve in en bracht hij ze met zijn eigen auto rond. “Het begon allemaal doordat mijn zoontje veel boterhammen mee naar school nam, maar toch een mager kereltje bleef” vertelt Willemse. “Toen bleek dat een vriendje nooit eten mee naar school kreeg omdat zijn ouders dat niet konden betalen. Ik ben toen eerst dat gezin met voedsel gaan helpen en langzamerhand steeds meer gezinnen. Dat kon mede dankzij hulp van de kerk.” Met de verhuizing naar de huidige loods aan de Van Alphenstraat in Voorburg ontstond zo een van de eerste voedselbanken van Nederland.

“Gelukkig kan ik het stokje met een gerust hart doorgeven aan Jim Sabiran” zegt Willemse. “In de jaren dat we hier samen als vrijwilligers hebben gewerkt is Jim niet alleen uitgegroeid tot degene die precies weet hoe alles hier werkt, bijvoorbeeld op gebied van voedselveiligheid, maar zijn we ook goede vrienden geworden.”

Nan de Smet, voorzitter van Stichting Buren die de voedselbank bestuurt, prijst de grootse prestatie van Willemse: “We zijn Henk heel dankbaar voor al die jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor al die mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Inderdaad is zijn nalatenschap bij Jim in uitstekende handen. En we blijven natuurlijk heel nauw samenwerken met de andere voedselbanken in Nederland, zodat zo min mogelijk voedsel verloren gaat en het terecht komt bij degenen die dat het hardst nodig hebben.”

Helaas heeft Henk Willemse ondanks al zijn goede werk zijn hoogste doel nog niet bereikt nu hij met welverdiend pensioen gaat, namelijk dat er op een dag helemaal geen voedselbanken meer nodig zijn.

Wilt u de voedselbank ook steunen? Doneer aan NL03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting Buren of kijk op stichtingburen.nl

De Voedselbank is tijdelijk te bereiken via de mail:
info@stichtingburen.nl en het telefoonnummer: 0638035166

Voedselbank Stichting Buren

De voedselbank is begonnen als Stichting Buren. De Stichting verzamelt en verspreidt voedselpakken als buren voor elkaar. We doen dat nog steeds als Stichting Buren, maar ook onder de namen: voedselbank Leidschendam, voedselbank Voorburg, voedselbank Mariahoeve en voedselbank Bezuidenhout

Wekelijks verspreidt de Voedselbank Stichting Buren gemiddeld 130 pakketten  voor 400 personen. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Samenwerking

Stichting Buren werkt samen met het sociaal fonds Leidschendam-Voorburg. Ook het college van Diakenen van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk steunt ons. Net als kerken in Bezuidenhout en Mariahoeve, en veel particulieren. Dus samen met vele anderen helpt Stichting Buren zoveel mogelijk mensen.

Oprichting Stichting

Oprichter van Stichting Buren Henk Willemse
Henk Willemse, oprichter Stichting Buren

Een particulier initiatief was de basis voor de Stichting Buren. Nog steeds organiseert oprichter Henk Willemse  met andere vrijwilligers de inzameling, verdeling en bezorging. Samen vormen zij de ruggengraat van de voedselbank.

Donaties

bijdrage aan Voedselbank Stichting BurenVervoer, opslag, energie en onderhoud kosten veel geld, maar Stichting Buren ontvangt geen structurele subsidie. Zonder financiële middelen kunnen we geen hulp bieden. Als u of uw organisatie ons daarbij wil helpen: wij zijn blij met elke gift!

Voedsel afgeven kan aan de Van Alphenstraat 63 L op:
– Dinsdag van 9.00 – 16.00 uur
– Woensdag van 9.00 – 16.00 uur