LOGO VB Leidschendam LANG RGB WEB

Welkom bij Stichting Buren

Stichting BurenDe Voedselbank Stichting Buren draagt bij aan de vermindering van (verborgen) armoede. Onder geselecteerde gezinnen, huishoudens en alleenstaanden verspreidt de Voedselbank wekelijks pakketten met voedselproducten, die merendeels door producenten en distributeurs van levensmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Begin 2017 waren dat gemiddeld 130 pakketten per week voor in totaal 400 personen.

De Voedselbank Stichting Buren is actief in Leidschendam-Voorburg en Bezuidenhout-Mariahoeve (Den Haag). Zij werkt samen met veel particuliere organisaties om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Zo krijgt de Voedselbank ondersteuning van het college van Diakenen van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk en kerken in Bezuidenhout en Mariahoeve en veel particulieren. Ze werkt samen met het sociaal fonds Leidschendam-Voorburg.

Henk Willemse
Henk Willemse

De Stichting is ontstaan uit particulier initiatief. Oprichter Henk Willemse organiseert met andere vrijwilligers de inzameling, verdeling en bezorging. Samen vormen zij de ruggengraat van de organisatie. De Stichting ontvangt geen structurele subsidie. Zonder voedsel en financiële middelen kunnen we echter geen hulp bieden.
Grote terugkerende kostenposten zijn onder andere; transportmiddelen, energie, afvalverwerking, onderhoud, vervanging apparatuur, enzovoort.

Voedsel afgeven kan aan de Van Alphenstraat 63 L op:
– Dinsdag van 9.00 – 16.00 uur
– Woensdag van 9.00 – 16.00 uur