Stichting Buren

Nieuws

Kerstinzamelactie voor de Voedselbank op 9 december.

Zoals elk jaar voor de Kerst komt de voedselbank ook nu weer in actie.  Op zaterdag 9 december 2017 wordt in diverse supermarkten een inzamelactie gehouden om de voorraden aan te vullen en iets extra’s te kunnen doen voor de minst bedeelden onder ons. In de Jumbo in Leidsenhage, de AH op het Koningin Julianaplain in Voorburg en de AH in de Theresiastraat 85 in het Bezuidenhout kunnen klanten voedsel doneren. De klanten wordt gevraagd om een artikel van een lijstje te kopen en dit, na het afrekenen, aan de vertegenwoordigers van de voedselbank te geven. In sommige winkels zijn aparte stands waar producten voor de voedselbank staan. Het zijn producten die de voedselbank anders niet vaak ter beschikking krijgt voor de voedselpakketten. Naast de 20 eigen vrijwilligers zijn die dag nog 60 vrijwilligers extra actief. Rotaryclubs en Lion’s Clubs uit Leidschendam en Voorburg zijn actief om alles in goed banen te leiden.

Als u een kerstpakket over hebt ontvangen wij dat graag om er andere mensen mee te helpen. Voedselbank Stichting Buren is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 0612721065 of 0613650510.

Als u een geldelijke donatie wilt doen om de stichting te steunen, dan graag op rekeningnr  NL03ABNA0613583221.

Kerkenactie.
De kerken in Leidschendam en Voorburg hebben in het weekend van 11 november een grote inzameling gehouden van voedsel.
In totaal werden 120 kratten houdbare producten opgehaald.
Daarnaast was er nog een schenking van € 360.
Hartelijk dank natuurlijk.


Sint Maartensschool te Voorburg: Actie levert 43 kratten op!

De Paasactie van de school stond in het teken van de voedselbank.
Sinds half maart werd er in alle klassen ingezameld.
Op 27 maart is door leden van het bestuur voorlichting gegeven aan 3 groepen.
De leerlingen waren erg enthousiast en het bleek dat ze er goed over nagedacht hadden.
Op de foto het begin van de opbrengst.

Op 12 april werden de kratten opgehaald. De kinderen maakten er een waar feest van. Hartelijk dank natuurlijk voor allen die zo actief zijn geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2016

Het financieel verslag over het jaar 2016 is recent toegevoegd aan de website. Zie Stichting.

Jaarverslag 2016.
Het verslag over het jaar 2016 is recent toegevoegd aan de website. Zie Stichting.

Het Dansatelier Den Haag
Regina en Peter zijn heel actief geweest en hebben leerlingen en ouders aangespoord een donatie te doen voor arme kinderen.
Het resultaat is verrassend. Hartelijk dank allemaal. Wij zorgen dat het goed terecht komt.

 

 

 

 

 

Regina Scholte en Peter in ’t Hout

 

 

 

 

HMC Anthoniushove is actief geweest voor kinderen.
Het resultaat: 50 cadeaus. Prachtig toch, veel dank.

 

 

Foto’s van HMC/Michel Groen

Actie van 10 december geslaagd!

De grote actie bij 3 supers heeft weer het nodige opgebracht.

Wij danken alle vrijwilligers (80)
voor de inspanningen en vooral
alle klanten van AH en Jumbo.

Voor het eerst waren we bij AH in
de Theresiastraat/hoek Laan van
NOI. De klanten waren daarom
nog niet gewend aan het systeem.

Zo ook bij Jumbo in Leidsenhage

Donatie Door De Mantel

De bewoners van De Mantel
doneerden een hele trolley met voedsel.
Heel veel dank daarvoor.

 

 

 

 

AH Leidseveen leeggehaald!?

Op 4 december sloot de AH-vestiging een aantal dagen wegens verbouwing.
Het management had besloten allerlei overtollige producten te doneren aan de voedselbank. Tussen 15.00 en 19.00 uur konden we terecht. Het leverde goed bruikbaar voedsel op. Dit was geweldig en wij danken het team natuurlijk van harte. Daarnaast wensen wij hen veel succes met de prachtig gerenoveerde winkel.

UNIEK: 150 stukken kaas voor de voedselbank!

Marktkoopman Adriaan Kastelein van Holland Kaascentrum geeft 150 stukken kaas weg aan de voedselbank!  Dit jaar vinden de cliënten van  de voedselbank daarom voor het eerst een stuk kaas in hun kerstpakket.
De symbolische overdracht van de kaas vond plaats tijdens de markt afgelopen zaterdag in Voorburg. De omkasteleinkaasstanders konden de geste van  de ondernemer wel waarderen en beloonden hem met een groot applaus. Uit naam van de cliënten ontving Nan de Smet, voorzitter van de voedselbank, een van de stukken kaas.

 

Grote acties op 10 december.

De voedselbank organiseert op 10 december weer een actie.
De klanten wordt gevraagd één artikel extra te kopen en dit na
het afrekenen af te geven aan de vrijwilligers van de voedselbank.
Wij staan bij:
– JUMBO Leidsenhage,
– AH Julianaplein te Voorburg en
– AH hoek Theresiastraat – Laan van Nieuw Oost Indie.
In totaal zijn er 80 vrijwilligers actief die alles in goede banen leiden.
Wij danken alvast de bijdragen van Rotaryclub Voorburg en
Voorburg Vliet, Lion’sclubs Leidschendam Veur en Marianne,
InnerWheel, andere en eigen vrijwilligers.

Banketbakkerij Boheemen Den Haag

Op de toonbank staat een potje waar men geld in kan doen voor
de voedselbank. De opbrengst was maar liefs € 203,95 !
Wij danken de klanten en Boheemen voor dit zeer mooie bedrag.
De overdracht vindt plaats door Bianca Kanters (zie foto).

boheemen

 

 

 

 

Prinsentuin en Jumbo voor Voedselbank

Door de spaaractie voor een boodschappenpakket van supermarkt Jumbo hebben veel bewoners van het naast gelegen appartementengebouw Prinsentuin de winkel vaker bezocht. Door samen de zegels te sparen konden zij zoveel mogelijk kaarten vol krijgen. Het plan was om een volle kaart in te leveren voor een boodschappenpakket en dat over te dragen aan de Voedselbank.
Dat plan is gelukt. De Stichting Buren heeft met hun busje acht boodschappenpakketten opgehaald. Op een later tijdstip zullen de producten worden uitgedeeld aan de gebruikers van de Voedselbank. De bewoners van de Prinsentuin vonden het leuk om met elkaar op deze manier hun bijdrage te
kunnen leveren.

voedselbank1-3voedselbank1-7

 

 

 

 

Namens de voedselbank hartelijk dank voor dit geweldige initiatief!

JUMBO Leidschenhage verhuist

Na sluitingstijd vrijdag 4 november mochten we i.v.m. de verhuizing heel veel producten ophalen. Met 20 vrijwilligers is er tot 23.00 uur gewerkt om de kratten goed te verwerken. De nieuwe hesjes deden meteen goede dienst.
JUMBO hartelijk dank namens al onze cliënten.

Do

 

Donatie van Soroptimistclub Rijswijk-Voorburg.

Van de club hebben we een donatie gekregen van € 750,-
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities
van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Donatie Van Steestichting te Voorburg.

De stichting doneert € 400,- voor de aanschaf van presentatie materialen, zodat de voedselbank beter herkenbaar is bij acties.

Zomerfeest Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust.

Naast het nodige aantal kratten met lang houdbare producten (zie elders), blijkt nu dat het zomerfeest ook nog eens € 1250 opgebracht heeft.
montessori2016
Het is voortreffelijke en we zijn er heel blij mee.

 

 

 

 

Nieuwe sponsor!

Frank Weber, koudetechniek, zal een bijdrage leveren en ons adviseren over de vries- en koelcel. Gaf een korting op nieuwe motor voor vriescel van € 500,-.

Weber

 

 

 

Nieuwe motor voor vriescel.

In juni viel plotseling de motor van de vriescel uit. Het was niet verantwoord deze te laten repareren, zodat vervanging noodzakelijk was. De kosten bedroegen € 2850,-. Een snelle actie leverde € 1500,- op. Dit bedrag werd geschonken door Stichting het Papefonds. Wij zijn het fonds natuurlijk heel dankbaar voor deze bijdrage.

Vrijwilliger zorgt voor groenten!

Ton Verkerk oogst voor de voedselbank. Een prachtig voorbeeld van een lokale vrijwilliger die iets moois doet. Zie bijgaand artikel in het Krantje.
– http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/44186/ton-verkerk-oogst-weer-voor-de-voedselbank-

Zomeractie op 27 augustus.

Vanwege een tekort aan voedsel gaat de voedselbank een grote actie houden op 27 augustus. De klanten van Jumbo- en AH-Julianaplein en AH-Leidsenhage zal worden gevraagd één artikel extra te kopen en dit te doneren aan de voedselbank.

Zomerfeest Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust ten bate van de voedselbank.

De afsluitende festiviteiten van het schooljaar stonden in het teken van de voedselbank. De laatste 2 weken hebben de leerlingen lang houdbare voedselproducten mee naar school genomen. In totaal leverde dit 34 volle kratten op. De kinderen werden enthousiast nadat de stichting voorlichting had gegeven. De foto’s geven een impressie van de opbrengst, die 1 juli werd opgehaald. Het zomerfeest is later die dag helaas wat in het water gevallen, de financiële opbrengst wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. Wij danken de ouderraad, leerlingen en leerkrachten voor hun inzet die geleid heeft tot het resultaat, maar ook tot het besef bij de kinderen dat alles niet altijd vanzelf hoeft te gaan. NVR-14 NVR-23

 

 

 

 

 

 

AH-Julianaplein te Voorburg leeggehaald!?

Op 18 juni sloot de AH-vestiging 10 dagen wegens verbouwing.
Het management had besloten allerlei overtollige producten te doneren aan de voedselbank. Tussen 17.00 en 19.00 uur konden we terecht. Wij danken het team natuurlijk van harte. Daarnaast wensen wij hen veel succes met de prachtig gerenoveerde winkel.