Stichting Buren

Nieuws

De Voedselbank is te bereiken via de mail:
info@stichtingburen.nl en telefoonnummer: 0638035166

= PERSBERICHT =  31 oktober, 2018

Grondlegger Voedselbank geeft stokje door

Voorburg – Na zich bijna 20 jaar met hart en ziel te hebben ingezet, draagt Henk Willemse (69) de dagelijkse leiding van de Voedselbank over aan Jim Sabiran, die net als Willemse ook al jaren als vrijwilliger voor de Voedselbank actief is. 

Het valt Willemse niet makkelijk om de Voedselbank achter zich te laten, want hij is nog net zo gemotiveerd om de armsten in onze samenleving te helpen als in 1999, toen hij de Voedselbank voor Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout begon.

Willemse’s lichaam dwingt hem echter om het rustiger aan te gaan doen. Zijn gezondheid is de afgelopen maanden zelfs zo hard achteruit gegaan, dat hij de logistieke planning en de leiding over de vele andere vrijwilligers die de voedselbank helpen al heeft moeten overdragen.

In het begin pakte Willemse de voedselpakketten in zijn eigen woonhuis in Mariahoeve in en bracht hij ze met zijn eigen auto rond. “Het begon allemaal doordat mijn zoontje veel boterhammen mee naar school nam, maar toch een mager kereltje bleef” vertelt Willemse. “Toen bleek dat een vriendje nooit eten mee naar school kreeg omdat zijn ouders dat niet konden betalen. Ik ben toen eerst dat gezin met voedsel gaan helpen en langzamerhand steeds meer gezinnen. Dat kon mede dankzij hulp van de kerk.” Met de verhuizing naar de huidige loods aan de Van Alphenstraat in Voorburg ontstond zo een van de eerste voedselbanken van Nederland.

“Gelukkig kan ik het stokje met een gerust hart doorgeven aan Jim Sabiran” zegt Willemse. “In de jaren dat we hier samen als vrijwilligers hebben gewerkt is Jim niet alleen uitgegroeid tot degene die precies weet hoe alles hier werkt, bijvoorbeeld op gebied van voedselveiligheid, maar zijn we ook goede vrienden geworden.”

Nan de Smet, voorzitter van Stichting Buren die de voedselbank bestuurt, prijst de grootse prestatie van Willemse: “We zijn Henk heel dankbaar voor al die jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor al die mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Inderdaad is zijn nalatenschap bij Jim in uitstekende handen. En we blijven natuurlijk heel nauw samenwerken met de andere voedselbanken in Nederland, zodat zo min mogelijk voedsel verloren gaat en het terecht komt bij degenen die dat het hardst nodig hebben.”

Helaas heeft Henk Willemse ondanks al zijn goede werk zijn hoogste doel nog niet bereikt nu hij met welverdiend pensioen gaat, namelijk dat er op een dag helemaal geen voedselbanken meer nodig zijn.

Wilt u de voedselbank ook steunen? Doneer aan NL03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting Buren of kijk op stichtingburen.nl

PRIVACY.
De nieuwe richtlijnen mbt het omgaan met privégegevens zijn vanaf 25 mei geldig.
Er is een privacystatement opgesteld dat u kunt lezen via Privacy

AANVRAAGFORMULIER is vernieuwd. aanvraagformulier.

 

Speciale gift van € 1150,- van Shell Legal Management Team

 

 

 

 

 

 

Traditionele DE-koffiepuntenactie Lions Clubs weer groot succes

In december 2017 hebben de Lions Clubs, samen met de voedselbank, wederom de traditionele DE-koffiepunten inzamelactie georganiseerd. In verschillende winkels in onze gemeente konden de koffiepunten worden ingeleverd. In de afgelopen weken hebben leden van de Lions Clubs uren besteed aan het tellen van de ingezamelde punten. Op woensdag 17 januari zijn de vele dozen met honderdduizenden punten overhandigd aan Stichting Buren, de voedselbank in onze gemeente.

Wat zes jaar geleden begon als een plaatselijk initiatief van Lions Club Voorburg is inmiddels uitgegroeid tot een grote, nationale actie. Vele duizenden leden van Lions Clubs zijn nu, samen met de voedselbanken, betrokken bij het inzamelen van de koffiewaardepunten. Voor onze gemeente hebben Lions Club Voorburg en Lions Club Voorburg Prinses Marianne de handen uit de mouwen gestoken. En wederom met een fantastisch resultaat. Afgelopen woensdag konden maar liefst bijna 1 miljoen koffiepunten worden overhandigd aan Jim Sabiran en Judith Haans van Stichting Buren, de voedselbank in onze gemeente. Deze waardebonnen zullen worden ingewisseld bij Douwe Egberts die er circa 1.500 pakken koffie voor zal geven.

Judith Haans, bestuurder bij Stichting Buren: “We zijn heel blij met dit resultaat. Koffie bederft niet snel en wij ontvangen het daarom sporadisch. Terwijl onze klanten heel blij worden van koffie in een voedselpakket! Voor ons is deze donatie dan ook buitengewoon waardevol.” Hoewel de economie weer op volle toeren draait, zijn nog steeds 116 gezinnen in Leidschendam-Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout afhankelijk van de Voedselbank. “Dat nog zoveel gezinnen en daarmee ook zoveel kinderen aangewezen zijn op de voedselbank, realiseren we ons eigenlijk onvoldoende, omdat we in een relatief rijke gemeente wonen”, aldus Jaap de Haan van Lions Club Voorburg. Daarom is blijvende aandacht nodig voor het goede werk van de voedselbank. En Stichting Buren kan natuurlijk altijd nog levensmiddelen gebruiken om de benodigde voedselpakketten voor haar klanten te kunnen vullen. Met het inzamelingsresultaat van de Lions Clubs is een lekker kopje koffie in de komende tijd in ieder geval verzekerd.

Toelatingseisen veranderd.
Sinds 1 januari zijn de toelatingseisen veranderd. De veranderingen kwamen pas laat in ons bezit zodat wij ze nog niet allemaal hebben kunnen verwerken in ons aanvraagformulier. Dit zal zo snel mogelijk plaatsvinden.
De belangrijkste wijzigingen zijn de basisbedragen, nl van € 120 naar € 130 en van € 80 naar €85. Dus: per huishouden: € 130 en per persoon € 85.
Voorbeelden:
1-persoon: € 215,-
2-personen: € 300,-
4-personen: € 470,-

Kerstinzamelacties voor de Voedselbank zeer geslaagd.

Veel en bijzondere donaties voor Voedselbank.
De laatste maanden is door kerken, scholen, winkelbedrijven en vooral particulieren veel gedoneerd aan de voedselbank. Bij de recent gehouden kerstinzamelactie bij diverse supermarkten zijn meer dan veel kratten voedsel opgehaald. Klanten konden levensmiddelen doneren bij Albert Heijn in winkelcentrum Julianabaan te Voorburg, in de Jumbo in Leidsenhage en bij Albert Heijn in de Theresiastraat. Klanten werd gevraagd om een artikel van een lijstje te kopen en dit, na het afrekenen, aan de vertegenwoordigers van de voedselbank te geven. Naast de 20 vrijwilligers van de voedselbank waren meer dan 60 vrijwilligers betrokken bij de actie. Rotaryclubs uit Leidschendam en Voorburg,  Lion’s en Inner Wheel waren actief om alles in goed banen te leiden, en dat is gelukt. De actie was weer een groot succes. Een bijzondere gift kwam van marktkoopman Adriaan Kastelein van Holland Kaascentrum. Hij gaf, net als vorig jaar, 150 stukken kaas! 

De symbolische overdr

 

acht van de kaas vond plaats tijdens een van de marktdagen in Voorburg. De omstanders konden de geste van de ondernemer wel waarderen en beloonden hem met een mooi applaus. Uit naam van de cliënten van de voedselbank ontving Nan de Smet, voorzitter van de voedselbank een van de stukken kaas. Daarnaast kan de voedselbank met behulp van een gift van Rotary Club Vliet en de kerken bij elk voedselpakket een kip voegen. Een bijzondere gift kwam van een particulier die tal van dozen lang houdbaar voedsel kwam brengen. Mensen kunnen de voedselbank op verschillende manieren steunen. Heeft u een kerstpakket over waar u niets mee doet, dan is dat welkom bij de voedselbank.
Natuurlijk is ook uw gift welkom, op rekening nummer NL03ABNA061 35 83 221

Actie De Mantel.
De bewoners van de Mantel mochten voor € 500 boodschappen doen op initiatief van De Mantel. Een geweldige actie. zie foto.

 

 

 

 

Kerkenactie.
De kerken in Leidschendam en Voorburg hebben in het weekend van 11 november een grote inzameling gehouden van voedsel.
In totaal werden 120 kratten houdbare producten opgehaald.
Daarnaast was er nog een schenking van € 360.
Hartelijk dank natuurlijk.

Sint Maartensschool te Voorburg: Actie levert 43 kratten op!
De Paasactie van de school stond in het teken van de voedselbank.
Sinds half maart werd er in alle klassen ingezameld.
Op 27 maart is door leden van het bestuur voorlichting gegeven aan 3 groepen.
De leerlingen waren erg enthousiast en het bleek dat ze er goed over nagedacht hadden.
Op de foto het begin van de opbrengst.

Op 12 april werden de kratten opgehaald. De kinderen maakten er een waar feest van. Hartelijk dank natuurlijk voor allen die zo actief zijn geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dansatelier Den Haag
Regina en Peter zijn heel actief geweest en hebben leerlingen en ouders aangespoord een donatie te doen voor arme kinderen.
Het resultaat is verrassend. Hartelijk dank allemaal. Wij zorgen dat het goed terecht komt.

 

 

 

 

 

Regina Scholte en Peter in ’t Hout

 

 

 

 

HMC Anthoniushove is actief geweest voor kinderen.
Het resultaat: 50 cadeaus. Prachtig toch, veel dank.

 

 

Foto’s van HMC/Michel Groen

Actie van 10 december geslaagd!

De grote actie bij 3 supers heeft weer het nodige opgebracht.

Wij danken alle vrijwilligers (80)
voor de inspanningen en vooral
alle klanten van AH en Jumbo.

Voor het eerst waren we bij AH in
de Theresiastraat/hoek Laan van
NOI. De klanten waren daarom
nog niet gewend aan het systeem.

Zo ook bij Jumbo in Leidsenhage

Donatie Door De Mantel

De bewoners van De Mantel
doneerden een hele trolley met voedsel.
Heel veel dank daarvoor.

 

 

 

 

AH Leidseveen leeggehaald!?

Op 4 december sloot de AH-vestiging een aantal dagen wegens verbouwing.
Het management had besloten allerlei overtollige producten te doneren aan de voedselbank. Tussen 15.00 en 19.00 uur konden we terecht. Het leverde goed bruikbaar voedsel op. Dit was geweldig en wij danken het team natuurlijk van harte. Daarnaast wensen wij hen veel succes met de prachtig gerenoveerde winkel.

UNIEK: 150 stukken kaas voor de voedselbank!

Marktkoopman Adriaan Kastelein van Holland Kaascentrum geeft 150 stukken kaas weg aan de voedselbank!  Dit jaar vinden de cliënten van  de voedselbank daarom voor het eerst een stuk kaas in hun kerstpakket.
De symbolische overdracht van de kaas vond plaats tijdens de markt afgelopen zaterdag in Voorburg. De omkasteleinkaasstanders konden de geste van  de ondernemer wel waarderen en beloonden hem met een groot applaus. Uit naam van de cliënten ontving Nan de Smet, voorzitter van de voedselbank, een van de stukken kaas.

 

Grote acties op 10 december.

De voedselbank organiseert op 10 december weer een actie.
De klanten wordt gevraagd één artikel extra te kopen en dit na
het afrekenen af te geven aan de vrijwilligers van de voedselbank.
Wij staan bij:
– JUMBO Leidsenhage,
– AH Julianaplein te Voorburg en
– AH hoek Theresiastraat – Laan van Nieuw Oost Indie.
In totaal zijn er 80 vrijwilligers actief die alles in goede banen leiden.
Wij danken alvast de bijdragen van Rotaryclub Voorburg en
Voorburg Vliet, Lion’sclubs Leidschendam Veur en Marianne,
InnerWheel, andere en eigen vrijwilligers.

Banketbakkerij Boheemen Den Haag

Op de toonbank staat een potje waar men geld in kan doen voor
de voedselbank. De opbrengst was maar liefs € 203,95 !
Wij danken de klanten en Boheemen voor dit zeer mooie bedrag.
De overdracht vindt plaats door Bianca Kanters (zie foto).

boheemen

 

 

 

 

Prinsentuin en Jumbo voor Voedselbank

Door de spaaractie voor een boodschappenpakket van supermarkt Jumbo hebben veel bewoners van het naast gelegen appartementengebouw Prinsentuin de winkel vaker bezocht. Door samen de zegels te sparen konden zij zoveel mogelijk kaarten vol krijgen. Het plan was om een volle kaart in te leveren voor een boodschappenpakket en dat over te dragen aan de Voedselbank.
Dat plan is gelukt. De Stichting Buren heeft met hun busje acht boodschappenpakketten opgehaald. Op een later tijdstip zullen de producten worden uitgedeeld aan de gebruikers van de Voedselbank. De bewoners van de Prinsentuin vonden het leuk om met elkaar op deze manier hun bijdrage te
kunnen leveren.

voedselbank1-3voedselbank1-7

 

 

 

 

Namens de voedselbank hartelijk dank voor dit geweldige initiatief!

JUMBO Leidschenhage verhuist

Na sluitingstijd vrijdag 4 november mochten we i.v.m. de verhuizing heel veel producten ophalen. Met 20 vrijwilligers is er tot 23.00 uur gewerkt om de kratten goed te verwerken. De nieuwe hesjes deden meteen goede dienst.
JUMBO hartelijk dank namens al onze cliënten.

Do

 

Donatie van Soroptimistclub Rijswijk-Voorburg.

Van de club hebben we een donatie gekregen van € 750,-
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities
van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Donatie Van Steestichting te Voorburg.

De stichting doneert € 400,- voor de aanschaf van presentatie materialen, zodat de voedselbank beter herkenbaar is bij acties.

Zomerfeest Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust.

Naast het nodige aantal kratten met lang houdbare producten (zie elders), blijkt nu dat het zomerfeest ook nog eens € 1250 opgebracht heeft.
montessori2016
Het is voortreffelijke en we zijn er heel blij mee.

 

 

 

 

Nieuwe sponsor!

Frank Weber, koudetechniek, zal een bijdrage leveren en ons adviseren over de vries- en koelcel. Gaf een korting op nieuwe motor voor vriescel van € 500,-.

Weber

 

 

 

Nieuwe motor voor vriescel.

In juni viel plotseling de motor van de vriescel uit. Het was niet verantwoord deze te laten repareren, zodat vervanging noodzakelijk was. De kosten bedroegen € 2850,-. Een snelle actie leverde € 1500,- op. Dit bedrag werd geschonken door Stichting het Papefonds. Wij zijn het fonds natuurlijk heel dankbaar voor deze bijdrage.

Vrijwilliger zorgt voor groenten!

Ton Verkerk oogst voor de voedselbank. Een prachtig voorbeeld van een lokale vrijwilliger die iets moois doet. Zie bijgaand artikel in het Krantje.
– http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/44186/ton-verkerk-oogst-weer-voor-de-voedselbank-

Zomeractie op 27 augustus.

Vanwege een tekort aan voedsel gaat de voedselbank een grote actie houden op 27 augustus. De klanten van Jumbo- en AH-Julianaplein en AH-Leidsenhage zal worden gevraagd één artikel extra te kopen en dit te doneren aan de voedselbank.

Zomerfeest Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust ten bate van de voedselbank.

De afsluitende festiviteiten van het schooljaar stonden in het teken van de voedselbank. De laatste 2 weken hebben de leerlingen lang houdbare voedselproducten mee naar school genomen. In totaal leverde dit 34 volle kratten op. De kinderen werden enthousiast nadat de stichting voorlichting had gegeven. De foto’s geven een impressie van de opbrengst, die 1 juli werd opgehaald. Het zomerfeest is later die dag helaas wat in het water gevallen, de financiële opbrengst wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. Wij danken de ouderraad, leerlingen en leerkrachten voor hun inzet die geleid heeft tot het resultaat, maar ook tot het besef bij de kinderen dat alles niet altijd vanzelf hoeft te gaan. NVR-14 NVR-23

 

 

 

 

 

 

AH-Julianaplein te Voorburg leeggehaald!?

Op 18 juni sloot de AH-vestiging 10 dagen wegens verbouwing.
Het management had besloten allerlei overtollige producten te doneren aan de voedselbank. Tussen 17.00 en 19.00 uur konden we terecht. Wij danken het team natuurlijk van harte. Daarnaast wensen wij hen veel succes met de prachtig gerenoveerde winkel.